1 Ustal ilość puszek, w których umieścisz moduły
2 Wybierz pasującą ramkę i jej kolor
3 Zamocuj odpowiednie moduły i gniazda